2021/0979 Billettservice AS

Klager/part: Billettservice AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 07.06.2021
Avsluttet: 24.08.2021
Status: Avgjort