2021/0982 Stratos kultur & events AS

Klager/part: Stratos kultur & events AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021-982
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører september
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2250 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer planlagt avholdt i september 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordningen sept.)

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 07.06.2021
Avsluttet: 09.08.2021
Status: Avgjort