2021/0999 Utleielokaler AS

Klager/part: Utleielokaler AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 999
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 10.06.2021
Avsluttet: 23.08.2021
Status: Avgjort