2022/0202 United Stage Artist Norge AS

Klager/part: United Stage Artist Norge AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 04.02.2022
Avsluttet: 06.06.2023
Status: Avgjort