2022/0360 Dalane Event AS

Klager/part: Dalane Event AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse (offentlig versjon)
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. oktober - 31. desember
Regelverk: Forskrift av 1. oktober 2021 nr. 2923 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. juli til 31. oktober 2021 som følge av covid-19-utbruddet

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 07.03.2022
Avsluttet: 03.05.2023
Status: Avgjort