2022/385 Eventi AS

Klager/part: Eventi AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2022 385
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. oktober - 31. desember
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2245 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning okt.-des.)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 14.03.2022
Avsluttet: 02.05.2022
Status: Avgjort