2022/0395 Dragerengen Konsulentservice

Klager/part: Dragerengen Konsulentservice
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2022 0395
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 16.03.2022
Avsluttet: 17.04.2022
Status: Avgjort