2022/0465 UNIMA Norge

Klager/part: UNIMA Norge
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2022 0465 (offentlig Versjon)
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 18.03.2022
Avsluttet: 19.09.2022
Status: Avgjort