2022/1072 Parkteateret Scene AS

Klager/part: Parkteateret Scene AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2022 1072
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører september
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2250 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer planlagt avholdt i september 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordningen sept.)

Sammendrag

Saksbehandler: HEDA
Registrert inn: 18.08.2022
Avsluttet: 15.11.2022
Status: Avgjort