2022/1184 Motormouth AS

Klager/part: Motormouth AS
Saksdokument: 2022/1184
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjonsordning for kulturarrangører
Regelverk: Forskrift 8. mars 2022 nr. 345 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 06.09.2022
Avsluttet: 03.05.2023
Status: Avgjort