2022/1335 Jaegerbooking AS

Klager/part: Jaegerbooking AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 29.09.2022
Avsluttet: 21.03.2023
Status: Avgjort