2022/1373 Parkteateret Scene AS

Klager/part: Parkteateret Scene AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/1373
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 28. januar 2021 nr. 273 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning første halvår 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: HEDA
Registrert inn: 03.10.2022
Avsluttet: 21.11.2022
Status: Avgjort