2022/1388 ROGER SKAR

Klager/part: ROGER SKAR
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/1388
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. november 2021 til 28. februar 2022
Regelverk: Forskrift 8. mars 2022 nr. 345 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet

Sammendrag

Saksbehandler: HEDA
Registrert inn: 06.10.2022
Avsluttet: 30.01.2023
Status: Avgjort