2022/1424 Better & Better Records Tage Johan Isaksen

Klager/part: Better & Better Records Tage Johan Isaksen
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/1424
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangør 1. november 2021 til 28. februar 2022
Regelverk: Forskrift 8. mars 2022 nr. 345 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 14.10.2022
Avsluttet: 28.11.2022
Status: Avgjort