2022/1462 Masters of The Past AS

Klager/part: Masters of The Past AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/1462
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 19.10.2022
Avsluttet: 19.12.2022
Status: Avgjort