2022/0154 Sky Agency AS

Klager/part: Sky Agency AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/0154 (offentlig versjon)
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. april - 30. juni 2021
Regelverk: Forskrift 26. mai 2021 nr. 1642 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følgje av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning jan-juni 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 20.01.2022
Avsluttet: 15.09.2022
Status: Avgjort