2022/1580 Dalane Event

Klager/part: Dalane Event
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2250 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer planlagt avholdt i september 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordningen sept.)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 08.11.2022
Avsluttet: 09.01.2023
Status: Avgjort