2022/0248 6. Sans Event AS

Klager/part: 6. Sans Event AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. oktober - 31. desember
Regelverk: Forskrift av 1. oktober 2021 nr. 2923 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. juli til 31. oktober 2021 som følge av covid-19-utbruddet

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 08.02.2022
Avsluttet: 19.12.2022
Status: Avgjort