2022/553 LX Design AS

Klager/part: LX Design AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/553
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 28.03.2022
Avsluttet: 13.03.2023
Status: Avgjort