2022/804 Langsandfestivalen AS

Klager/part: Langsandfestivalen AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse0
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 19.05.2022
Avsluttet: 18.11.2022
Status: Avgjort