2023/271 Europafilm AS

Klager/part: Europafilm AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2023 271
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2245 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning okt.-des.)

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 19.04.2023
Avsluttet: 06.07.2023
Status: Avgjort