2023/346 Shakers Kristiansand AS

Klager/part: Shakers Kristiansand AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2023 364
Avgjørelse: Klager får delvis medhold
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Forskrift 8. mars 2022 nr. 345 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 24.05.2023
Avsluttet: 06.07.2023
Status: Avgjort