2021/094 Parkteatret Scene AS

Klager/part: Parkteatret Scene AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 94
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 22.01.2021
Avsluttet: 08.03.2021
Status: Avgjort