Gå til innhold

2021/90 Wallmans Salonger Oslo AS

Klager/part: Wallmans Salonger Oslo AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 90
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 21.01.2021
Avsluttet: 23.03.2021
Status: Avgjort