2021/0847 Morning Beat

Klager/part: Morning Beat
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/847
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører september
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2250 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer planlagt avholdt i september 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordningen sept.)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 11.05.2021
Avsluttet: 16.08.2021
Status: Avgjort