Gå til innhold

2021/1506 Varanger Lyd AS

Klager/part: Varanger Lyd AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2021 1506
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør september
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2250 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer planlagt avholdt i september 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordningen sept.)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 21.09.2021
Avsluttet: 20.06.2022
Status: Avgjort