2022/1182 BERGEN DOMKIRKE SOKN

Klager/part: BERGEN DOMKIRKE SOKN
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/1182
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangør 1. november 2021 til 28. februar 2022
Regelverk: Forskrift 8. mars 2022 nr. 345 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet

Sammendrag

Saksbehandler: HEDA
Registrert inn: 05.09.2022
Avsluttet: 09.01.2023
Status: Avgjort