Gå til innhold

2017/233 Skogselskapet i Buskerud

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Skogselskapet i Buskerud
Saksdokument:Lotterinemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk:Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:13.03.2017
Avsluttet:12.05.2017
Status:Avgjort