Gå til innhold

2017/234 Norsk forening mot støy

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Norsk forening mot støy
Saksdokument: Lotterinemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 14.03.2017
Avsluttet: 12.05.2017
Status: Avgjort