Gå til innhold

2017/234 Norsk forening mot støy

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Norsk forening mot støy
Saksdokument:Lotterinemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk:Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:14.03.2017
Avsluttet:12.05.2017
Status:Avgjort