Gå til innhold

2017/235 Oslo Travklubb

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Oslo Travklubb
Saksdokument:Lotterinemndas avgjørelse4
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Lotteritillatelse
Regelverk:Lov om lotterier (lotteriloven)

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:06.04.2017
Avsluttet:12.05.2017
Status:Avgjort