2017/235 Oslo Travklubb

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Oslo Travklubb
Saksdokument: Lotterinemndas avgjørelse4
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Lotteritillatelse
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 06.04.2017
Avsluttet: 12.05.2017
Status: Avgjort