Gå til innhold

2017/364 Vellenes Fellesorganisasjon

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Vellenes Fellesorganisasjon
Saksdokument:Lotterinemndas avgjørelse23
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Redusert søknadsbeløp
Regelverk:Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:17.08.2018
Avsluttet:24.10.2018
Status:Avgjort