Gå til innhold

2017/364 Vellenes Fellesorganisasjon

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Vellenes Fellesorganisasjon
Saksdokument: Lotterinemndas avgjørelse23
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Redusert søknadsbeløp
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 17.08.2018
Avsluttet: 24.10.2018
Status: Avgjort