Gå til innhold

2019/253 Stiftelsen Varmestuens venner

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Stiftelsen Varmestuens venner
Saksdokument:2019 0253 Lotterinemndas Avgjørelse Stiftelsen Varmestuens Venner
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk:Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:28.03.2019
Avsluttet:27.11.2019
Status:Avgjort