Gå til innhold

2019/81 Vollkoia Turløyper

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Vollkoia Turløyper
Saksdokument:2019 0081 3 Klagenemndas Avgjørelse 700704 6 1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk:Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler:KARS
Registrert inn:31.01.2019
Avsluttet:07.10.2019
Status:Avgjort