Gå til innhold

2021/128 WayBack Bergen - Stiftelsen Livet etter soning

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: WayBack Bergen - Stiftelsen Livet etter soning
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 29.01.2021
Avsluttet: 05.06.2021
Status: Avgjort