Gå til innhold

2020/200 Foreningen Norske Kordirigenter Fonoko

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Foreningen Norske Kordirigenter Fonoko
Saksdokument: Lotterinemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 19.02.2020
Avsluttet: 01.12.2020
Status: Avgjort