Gå til innhold

2020/314 Steinhoggerfestivalen

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Steinhoggerfestivalen
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Saken returneres til Lotteritilsynet for ny behandling
Saken gjelder: Smålotteri
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 21.04.2020
Avsluttet: 01.12.2020
Status: Avgjort