Gå til innhold

2020/492 Stiftelsen Sound of Happiness Kompetansesenter

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Stiftelsen Sound of Happiness Kompetansesenter
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 03.06.2020
Avsluttet: 06.04.2021
Status: Avgjort