Gå til innhold

2020/556 Iqra Læring og Aktivitetssenter

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Iqra Læring og Aktivitetssenter
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 26.06.2020
Avsluttet: 06.04.2021
Status: Avgjort