Gå til innhold

2020/577 Dialogpilotene

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Dialogpilotene
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 01.07.2020
Avsluttet: 06.04.2021
Status: Avgjort