Gå til innhold

2020/69 Vennskapsforeningen Nes-Jayyous

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Vennskapsforeningen Nes-Jayyous
Saksdokument: Lotterinemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Lotteriverdig organisasjon
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven)

Sammendrag

Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 20.01.2020
Avsluttet: 02.09.2020
Status: Avgjort