Gå til innhold

2021/1100 O Kristoffersen Bingodrift

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: O Kristoffersen Bingodrift
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klager får delvis medhold
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Lotterinemnda fattet vedtak om delvis innvilgelse av krav om dekning av sakskostnader, jf. forvaltningsloven § 36.
Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 22.06.2021
Avsluttet: 21.09.2021
Status: Avgjort