Gå til innhold

2021/295 Norsk Biologforening (BIO)

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Norsk Biologforening (BIO)
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 11.02.2021
Avsluttet: 23.08.2021
Status: Avgjort