Gå til innhold

2021/647 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité på vegne av Furuset Sportsanlegg AS

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité på vegne av Furuset Sportsanlegg AS
Saksdokument: 2021 0647 9 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 10.06.2020
Avsluttet: 18.05.2021
Status: Avgjort