Gå til innhold

2021/850 Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Lotterinemnda kom i likhet med Lotteritilsynet til at klager ikke er kompensasjonsberettiget, ettersom det er en indirekte tilknytning mellom klager og Den norske kirke, jf. forskriften § 3 tredje ledd bokstav g.
Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 14.05.2021
Avsluttet: 17.09.2021
Status: Avgjort