2022/1474 A!Choir

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: A!Choir
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Lotteriverdig organisasjon
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 20.10.2022
Avsluttet: 02.12.2022
Status: Avgjort