Gå til innhold

2022/633 Fjellvols Venner

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Fjellvols Venner
Saksdokument: 2022 0633 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 08.04.2022
Avsluttet: 29.08.2022
Status: Avgjort