Gå til innhold

2022/869 Stine Sofies Stiftelse

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Stine Sofies Stiftelse
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse (offentlig versjon)
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 01.06.2022
Avsluttet: 19.09.2022
Status: Avgjort