Gå til innhold

2022/908 Norges naturvernforbund

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Norges naturvernforbund
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Søknadsfrist
Regelverk: Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 10.06.2022
Avsluttet: 10.11.2022
Status: Avgjort