2023/46 Åsen Vel

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Åsen Vel
Saksdokument: 2023 0046 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 06.02.2023
Avsluttet: 21.03.2023
Status: Avgjort