2023/1062 Vind Idrettslag

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Vind Idrettslag
Saksdokument: Lotterinemndas avgjørelse (offentlig versjon)
Avgjørelse: Kravet tas til følge
Saken gjelder: Dekning av krav om sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 20.11.2023
Avsluttet: 23.01.2024
Status: Avgjort